Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Producten Artikel 2 – Registratie Artikel 3 – Betalingen Artikel 4 – Leveringen Artikel 5 – Retour Artikel 6 – Aansprakelijkheid Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten Artikel 8 – Klachtenregeling Artikel   9 – Artikel 9 – Geschillenregeling Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene voorwaarden van Rock -A- Lilly.

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@rockalilly.nl of per post: Rock -A- Lilly, Beun 9 1602 ER Enkhuizen Nederland

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer: 0228326544 (bereikbaar tussen 11:00 en 13:00)

KVK nummer: 69147779 BTW nummer:

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen baby en kinderproducten. Denkend aan accessoires voor in de kinderkamer. Hobbelpaarden, knuffels, vloerkleden en T-shirts.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

 

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

 

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Dit is de prijs inclusief btw kosten. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Deze kunnen verschillen omdat wij een gevarieerd aanbod aanleveren. Via onze website kunt u zien welke prijzen wij hanteren.

U betaalt via onze online betaalservice; mollie

 

 

 

 

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling dan binnen twee werkdagen te leveren. Op de meeste producten hebben wij een levertijd van 2 weken ingesteld, zodat wij teleurstellingen voorkomen.

Indien er een handgemaakt product bij de bestelling zit is de levertijd max. 3 weken.

Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 40 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt terug te storten.

 

Artikel 5 – Retour

Wij kunnen bij onze hobbelpaarden geen retour beleid hanteren. Ook de producten die persoonlijk voor u zijn gemaakt (denkend aan de met handgeschilderde producten waar namen op staan, kunnen niet retour. De overige producten kunnen wel retour.

Bent u niet tevreden over de maat of over het product? Stuurt u dan een mail naar: info@rockalilly.nl Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen retour sturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wij nemen geen producten terug die stuk zijn gegaan door onzorgvuldigheid van koper. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Als u voor een ander product hebt gekozen wordt deze binnen 3 weken geleverd.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Rock -A- Lilly is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen en of roekeloosheid op en met onze producten. De producten kunnen losse onderdelen bevatten. Laat kinderen nooit alleen spelen met onze product(en) en of verpakking(en).

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@rockalilly.nl

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd. 

 

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.